Lębork24

Wiadomości > Biznes > Lębork pomaga przedsiębiorcom...

Lębork pomaga przedsiębiorcom mającym problemy w okresie pandemii

wyświetlony 1886 razy
Change text size Save as PDF RSS

28 kwietnia 2020 r. Rada Miejska w  Lęborku, w ramach kompetencji wynikającej  z art. 15p i 15q ustawy z dnia 2 marca 2020r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. z 2020r. poz. 374 z późn. zm.),  podjęła uchwały:

1. Uchwała nr XIV-207/2020 w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości (Dz. Urz. Woj. Pom. z 2020r. poz. 2300),

2. Uchwała nr XIV-208/2020 w sprawie przedłużenia terminów płatności rat podatku od nieruchomości (Dz.Urz. Woj. Pom. poz. 2301).

Zarówno uchwała w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości, jak i przedłużenia terminów płatności podatku dotyczy wyłącznie przedsiębiorców będących podatnikami podatku od nieruchomości, których płynność finansowa uległa pogorszeniu na skutek spadku obrotów gospodarczych w następstwie wystąpienia COVID-19  (ograniczenie, zakaz prowadzenia działalności). Przedsiębiorca/ podatnik podatku od nieruchomości po spełnieniu ściśle określonych, w wyżej wymienionych uchwałach, warunków może skorzystać z ulg w zapłacie podatku od nieruchomości.

Uchwały wraz z załącznikami dostępne są na stronie BIP Urzędu Miejskiego w Lęborku w zakładce - Prawo lokalne – podatki i opłaty – podatki i opłaty 2020 r.

Informacji i wyjaśnień w sprawie ulg w zapłacie podatków udzielają pracownicy Urzędu Miejskiego w Lęborku: tel. 59 8637 715; 59 8637 756; 59 8637 776;  podatki@um.lebork.pl

red

0 komentarzy:

strony www Lębork
Polityką plików cookies. UWAGA: Jesteś świadkiem jakiegoś zdarzenia? Chcesz ostrzec lub poinformować innych o tym co się dzieje? Pisz reporter@lebork24.info, dzwoń: 607-797-602 lub skontaktuj się z nami przez profil facebook https://www.facebook.com/Lebork24