Lębork24

Wiadomości > Biznes > Nie tylko zwolnienie ze składek

Nie tylko zwolnienie ze składek

wyświetlony 2642 razy
Change text size Save as PDF RSS

Aby zredukować negatywne skutki ekonomiczne COVID-19, wprowadzono tzw. Tarczę antykryzysową. Jej cele to m.in.  ochrony zatrudnienia i zachowania płynności finansowej przedsiębiorstw. Jedną z najpopularniejszych form pomocy było zwolnienie z opłacania składek. Wnioski o wsparcie można było składać do 30 czerwca. Na Pomorzu kwota umorzonych z tego tytułu składek to prawie 760 mln zł Na jaka pomoc z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych jeszcze mogą liczyć płatnicy i ubezpieczeni?

Nadal można składać wnioski o świadczenie postojowe i jego kontynuację. Dotyczy to zarówno przedsiębiorców, jak i wykonujących umowy cywilnoprawne. Świadczenie może być wypłacone maksymalnie trzy razy. Wnioski RSP-D, RSP-DK oraz RSP-C, RSP-CK będzie można składać w terminie 3 miesięcy od miesiąca, w którym został zniesiony ogłoszony stan epidemii. Świadczenie postojowe można dostać kolejny raz nawet jeśli między pierwszym a drugim wnioskiem była np. miesięczna przerwa. Wnioski o to świadczenie można składać wyłącznie przez PUE, czyli Platformę Usług Elektronicznych. Wypłacone do tej pory przez Oddziały ZUS w Gdańsku i Słupsku świadczenia postojowe to kwota ponad 270 mln zł.

24 lipca wejdą w życie zmiany, które poszerzą grono osób mogących samodzielnie ubiegać się            o świadczenie postojowe. Do tej grupy dołączą zleceniobiorcy, których zleceniodawca odmówił złożenia wniosku o przyznanie świadczenia postojowego. Wnioski RSP-CZ będzie można składać wyłącznie przez platformę ZUS.

Kolejną z form wsparcia wciąż oferowaną przez ZUS jest odroczenie terminu płatności składek, bądź ich rozłożenie na raty bez konieczności ponoszenia opłaty prolongacyjnej. Aby skorzystać z pomocy trzeba zawrzeć z ZUS stosowną umowę. Wniosek RDU należy złożyć za pośrednictwem PUE. Nie ma tu znaczenia wielkość prowadzonego przedsiębiorstwa, czy czas prowadzenia działalności gospodarczej. Dzięki uldze można opłacać raty lub odroczone należności w późniejszym terminie, bez konieczności płacenia odsetek. Istotny jest moment złożenia wniosku, ponieważ jeśli zostanie on złożony przed terminem płatności składek, nie poniesie się żadnych kosztów związanych z ulgą. Jeśli wniosek będzie złożony po terminie opłacania składek, ZUS naliczy odsetki za zwłokę na dzień złożenia wniosku.

Płatnicy, którzy mają zaległości w opłacaniu składek za okres od stycznia 2020 r., mogą wystąpić         o odstąpienie od pobierania odsetek należnych od zaległości. Ta forma pomocy skierowana jest do wszystkich płatników składek mających problemy z terminowym opłacaniem składek ZUS                     w następstwie COVID-19. Odstąpienie od pobierania odsetek możliwe jest wyłącznie, gdy składki zostały już opłacone, jednak po ustawowym terminie płatności, co spowodowało konieczność naliczenia odsetek za zwłokę. Aby skorzystać z ulgi należy złożyć wniosek RDO za pośrednictwem platformy PUE.

red

0 komentarzy:

strony www Lębork
Polityką plików cookies. UWAGA: Jesteś świadkiem jakiegoś zdarzenia? Chcesz ostrzec lub poinformować innych o tym co się dzieje? Pisz reporter@lebork24.info, dzwoń: 607-797-602 lub skontaktuj się z nami przez profil facebook https://www.facebook.com/Lebork24